Platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno: od 12. 12. 2023 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno: od 12. 12. 2023 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno: od 12. 12. 2023 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno: od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov o č. 1/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění v

Vyvěšeno: od 13. 4. 2016 do 31. 1. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyvěšeno: od 30. 12. 2008 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Vyhláška Obce Jarošov č. 1/2003, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění

Vyvěšeno: od 23. 9. 2003 do 31. 12. 2299
Název dokumentu Formát Velikost