Kalendář akcí

6. 6. 2020 - Sběr železa

Od pátku 5.6.2020 do pondělí 8.6.2020 bude na návsi před garážemi kontejner pro železo. Kdo nemá možnost železo odvést do kontejneru, tak lze uložit u silnice před domem a během dopoledne v sobotu 6.6.2020 zajistí SDH Jarošov svoz. Výtěžek z prodeje železa bude použit na podporu sportovního oddílu SDH Jarošov.

5. 7. 2020 - Pouťová slavnost

V 17.00 začíná pouťová slavnost u Obecního úřadu. Za nepříznivého počasí na sále.

(plánovaný program: mše, čtení vybraných statí z pamětní knihy/kroniky obce, sousedské posezení s reprodukovanou hudbou, od 21.15 promítání české komedie "Zeny v běhu" )