Úřední deska

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Vyvěšeno: od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: od 29. 6. 2022 do 15. 7. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2022 včetně termínu nebezpečného a velkoobjem. odpadu

Vyvěšeno: od 8. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212

Vyvěšeno: od 14. 9. 2021 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Maštale 2022 - 2025

Vyvěšeno: od 30. 8. 2021 do 31. 12. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Příloha k Veřejné vyhlášce Ministerstva zemědělství

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost