Úřední deska

Informace ke sčítání 2021

Vyvěšeno: od 8. 4. 2021 do 11. 5. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - Oznámení - veřejné projednání Návrhu územního plánu Jarošov

Vyvěšeno: od 8. 3. 2021 do 21. 4. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 2. 2021

Vyvěšeno: od 22. 2. 2021 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Vyvěšeno: od 18. 2. 2021 do 11. 5. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Termíny svozu odpadů v roce 2021.

Vyvěšeno: od 26. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpis služeb stomatologické pohotovosti v roce 2021

Vyvěšeno: od 30. 12. 2020 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Příloha k Veřejné vyhlášce Ministerstva zemědělství

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Příloha Závěrečného účtu Obce Jarošov za rok 2019 - Výkaz Fin 2-12M.

Vyvěšeno: od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Jarošov za rok 2019.

Vyvěšeno: od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu SOTM Proseč 2019 - 2021.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost