Úřední deska

Určení termínu sčítání zvěře v roce 2020.

Vyvěšeno: od 28. 1. 2020 do 15. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Při Tříkrálové sbírce 2020 v obci Jarošov bylo vybráno 8 540,- Kč.

Vyvěšeno: od 14. 1. 2020 do 15. 2. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Kam v Litomyšli v lednu 2020.

Vyvěšeno: od 2. 1. 2020 do 31. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpis svozu popelnic v roce 2020 včetně termínů svozu nebezpečného odpadu.

Vyvěšeno: od 30. 12. 2019 do 31. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Akce v regionu v lednu 2020.

Vyvěšeno: od 30. 12. 2019 do 31. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška obce Jarošov č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpis služeb LSPP - stomatologie na rok 2020

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 17. 1. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jarošov za rok 2018

Vyvěšeno: od 20. 5. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu obce Jarošov za rok 2018

Vyvěšeno: od 20. 5. 2019 do 30. 6. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu SOTM Proseč 2019 - 2021.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost