Aktuálně

29. 9. 2023 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

V PÁTEK 29.9.2023 OD 17.00 DO 18.00 je možné na návsi (u garáží) v Jarošově osobně odevzdat objemný a nebezpečný odpad k likvidaci. Nevztahuje se na směsný komunální odpad volný nebo v pytlích, autovraky a jejich zbytky; stavební suť, eternit (azbest) v jakékoliv formě. OÚ Jarošov

28. 8. 2023 - Čelíte opakovaným návštěvám "šmejdů"

Vážení spoluobčané, z důvodu Vašich množících se oznámení na Obecní úřad v Jarošově ohledně opakovaných návštěv "šmejdů", kterým jste čelili a čelíte opakovaně přes Váš nesouhlas, volejte 158 Policii ČR. Obvodní oddělení Policie ČR v Litomyšli jsme již  o celé situaci informovali. Obecní úřad Jarošov

2. 9. 2023 - Rozloučení s létem, nohejbal dvojic

22. 8. 2023 - Taneční kurz pro dospělé

22. 8. 2023 - Informace ze zemědělského družstva Dolní Újezd

Předáváme informaci, kterou jsme obdrželi ze Zemědělského družstva v Dolním Újezdě:

V současné době dochází k nátlakovým praktikám mezi našimi členy Zemědělského Družstva Dolní Újezd k odkupu jejích podílu. Šmejdskými praktikami jsou přesvědčování, že mají již vykoupeno přes 40% podílů a je to jejich poslední nabídka.

Avšak v současnosti mají podle našich informací jen zlomek jednoho procenta. A věříme, že členové nápor ustojí a podíly jim neprodají.

Jsme moderní farma s výbornými výsledky a hodnota firmy je tak stále zvyšována.

 

Chraňte dědictví našich předků!

Chraňte svojí práci!

Chraňte naše vesnice!

 

Pokud budete mít pochybnosti tak zavolejte na tel.:

Jiří Jeřábek - 602 406 332

Václav Rejman - 602 534 860

Jan Pechanec - 731 169 495

9. 7. 2023 - Jarošovská pouť - ekumenická bohoslužba, čtení z kroniky

8. 7. 2023 - Jarošovská pouť - letní kino

18. 5. 2023 - Informace o vedení objízdných tras

V důsledku realizace stavby REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV bude provedena úplná uzavírka silnice mezi obcemi Budislav a Poříčí.

Termín realizace: 5.6.2023 – 8.10.2023 

Počítá se s těmito objízdnými trasami:

do 3,5t a bus:

  • vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 do obce Jarošov, dále po silnici III/3595 přes obec Chotěnov a Vidlatá Seč a dále v obci Dolní Újezd zpět na silnici II/359

nad 3,5t:

  • vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 přes obec Jarošov, a Nová Ves u Jarošova, dále po silnici II/358 přes obec Chotovice, Makov, Morašice, Višňáry, dále na silici I/35 do města Litomyšl a zpět na silnici II/359

Vzhledem ke špatném technickému stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, a očekávanému množství zejména nákladní dopravy, požadujeme doplnění dopravního značení o zákaz vjezdu nákladních vozidel  v Jarošově ve směru do Vidlaté Seče, v Dolním Újezdě ve směru do Vidlaté Seče a v Morašicích ve směru do Vidlaté Seče.  

Očekává se, že cca. od poloviny července dojde k dalšímu zatížení objízdných tras nákladními vozidly, které budou navážet materiál z lomu v Budislavi na úseky budované D35.

Na uveden odkazu naleznete objízdné trasy: Vedení objízdných tras

5. 5. 2023 - SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ŽELEZA

V PÁTEK 5.5.2023 OD 17.00 DO 18.00 je možné na návsi (u garáží) v Jarošově osobně odevzdat objemný a nebezpečný odpad k likvidaci. Nevztahuje se na směsný komunální odpad volný nebo v pytlích, autovraky a jejich zbytky; stavební suť, eternit (azbest) v jakékoliv formě. Zároveň bude možné odevzdat železo do přistaveného kontejneru. V SOBOTU 6.5.2023 DOPOLEDNE SDH Jarošov provede SBĚR ŽELEZA po obci (můžete zanechat před domem). Výtěžek za sběr železa bude použit na sportovní činnost SDH Jarošov. OÚ Jarošov

30. 4. 2023 - Pálení čarodějnic